ประวัติโรงเรียน - โรงเรียนบ้านปางมดแดง
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

123948
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
144
234
122872
1217
4012
123948

Your IP: 3.226.72.118
Server Time: 2021-05-10 19:02:38

ประวัติโรงเรียนปางมดแดง

index

โรงเรียนบ้านปางมดแดงตั้งขึ้น เมือวันที่ 12 พฤษภาคม 2509 ด้วยความร่วมมือของตำรวจตะเวณชายแดน  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านปางมดแดง  หมู่ 9 ตำบลน้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา  อาคารเรียนเป็นไม้กึ่งถาวร  หลังคามุงด้วยสังกะสี ไม่มีฝากั้น ห้องเรียน ขนาด 7*9 เมตร  ใช้งบประมาณ 5,000 บาทตั้งอยู่ในเนื้อที่ ว่างเปล่า ประมาณ 5 ไร่ ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้าน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2509  แต่ยังไม่ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนชายแดนบำรุงที 575 " โดยมีครู ต.ช.ด. ทำการสอนต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ส่งนายวิทยา โสรจสฤษฎ์ และนายประทีป วงศ์ใหญ่มาทำการสอนร่วม กับ ต.ช.ด.

               ปี พ.ศ. 2511  ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการนำของสมเด็จพระราชนนีศรีสังวาลจำนวน  50,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 2 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนจุฬา - ธรรมศาสตร์บ้านปางมดแดง  ในปีเดียวกันได้มีผู้บริจาคที่ดินอีก 7 ไร่ รวมทั้งหมด เป็น 12 ไร่ ทางราชการได้ส่งนายเลื่อน ชาญศึก  มารักษาการแทนครูใหญ่

         ปี พ.ศ. 2512  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้งบประมาณจำนวน 150,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน  โดยใช้ชื่อว่า "อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 96 " และได้แต่งตั้งให้นาย โสดา กมลสาร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                 ปีงบประมาณ  2518 ได้บ้านพักครูอีก 1 หลัง งบประมาณ 30,000 บาท

                 ปีงบประมาณ 2520  นายธเนศ ศรีจันทร์  ถึงแก่กรรม ทางราชการได้ส่ง นาย กัมพล ศรีจันทร์ มาตำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1 หลังเป็นเงิน 40,000 บาท และได้สร้างเสาธงคอนกรีตขนาดสูง 14 เมตร โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษาและราษฎรในหมู่บ้านร่วนบริจาค 2,500 บาท

                  ปีการศึกษา  2522  นายกัมพล  ศรีจันทร์  ครูใหญ่  ได้ลาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นเวลา 2 ปี ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายวีระศักดิ์  ศรีจันทร์ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาการแทน

                   ปีการศึกษา 2522  องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างส้วมแบบ 401 ขนาด ที่นั่ง  กว้าง  2.60 เมตร ยาว  8.50 เมตร  ราคา 20,224 บาท และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ พย.02 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 650,000 บาท เปิดทำการเมื่อวันที 7 กุมภาพันธ์ 2523

                   ปีงบประมาณ  2523 สปช. ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานเอนกประสงค์ 1 หลัง ขนาด  10*22 เมตร ราคา  116,000 บาท

                    ปีงบประมาณ  2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ  202  1 หลังราคา 200,000 บาท เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2526

 

facebook

ผู้บริหาร

นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์

ราคาน้ำมันในวันนี้